Select All Select Initialed Select Uninitialed Meccan Surahs Medinan Surahs
الم المص المر الر حم حم عسق ص كهيعص ق نون طه طس طسم يس
Send to search Search in selected Surahs Find Root Get Gematrical Value of the selected text hide/show sidebar Go Up
Choose search table Cancel
Quran othman hanif azhar ahmadyya khalifa p_muslims yusufali asad pickthall Qaribullah shakir us Edip esed oeztuerk Abdulbaki Bulac france italia spanish portuguese mexican dutch keyzer finnish bosnia persian ghomshei ansarian jalandhry azerbaijani indonesian malaysian tamil Thai swahili kuliev noghmani Hrbek Nykl latin Chin
2:1 2:2 2:3 2:4 2:5 2:6 2:7 2:8 2:9 2:10 2:11 2:12 2:13 2:14 2:15 2:16 2:17 2:18 2:19 2:20 2:21 2:22 2:23 2:24 2:25 2:26 2:27 2:28 2:29 2:30 2:31 2:32 2:33 2:34 2:35 2:36 2:37 2:38 2:39 2:40 2:41 2:42 2:43 2:44 2:45 2:46 2:47 2:48 2:49 2:50 2:51 2:52 2:53 2:54 2:55 2:56 2:57 2:58 2:59 2:60 2:61 2:62 2:63 2:64 2:65 2:66 2:67 2:68 2:69 2:70 2:71 2:72 2:73 2:74 2:75 2:76 2:77 2:78 2:79 2:80 2:81 2:82 2:83 2:84 2:85 2:86 2:87 2:88 2:89 2:90 2:91 2:92 2:93 2:94 2:95 2:96 2:97 2:98 2:99 2:100 2:101 2:102 2:103 2:104 2:105 2:106 2:107 2:108 2:109 2:110 2:111 2:112 2:113 2:114 2:115 2:116 2:117 2:118 2:119 2:120 2:121 2:122 2:123 2:124 2:125 2:126 2:127 2:128 2:129 2:130 2:131 2:132 2:133 2:134 2:135 2:136 2:137 2:138 2:139 2:140 2:141 2:142 2:143 2:144 2:145 2:146 2:147 2:148 2:149 2:150 2:151 2:152 2:153 2:154 2:155 2:156 2:157 2:158 2:159 2:160 2:161 2:162 2:163 2:164 2:165 2:166 2:167 2:168 2:169 2:170 2:171 2:172 2:173 2:174 2:175 2:176 2:177 2:178 2:179 2:180 2:181 2:182 2:183 2:184 2:185 2:186 2:187 2:188 2:189 2:190 2:191 2:192 2:193 2:194 2:195 2:196 2:197 2:198 2:199 2:200 2:201 2:202 2:203 2:204 2:205 2:206 2:207 2:208 2:209 2:210 2:211 2:212 2:213 2:214 2:215 2:216 2:217 2:218 2:219 2:220 2:221 2:222 2:223 2:224 2:225 2:226 2:227 2:228 2:229 2:230 2:231 2:232 2:233 2:234 2:235 2:236 2:237 2:238 2:239 2:240 2:241 2:242 2:243 2:244 2:245 2:246 2:247 2:248 2:249 2:250 2:251 2:252 2:253 2:254 2:255 2:256 2:257 2:258 2:259 2:260 2:261 2:262 2:263 2:264 2:265 2:266 2:267 2:268 2:269 2:270 2:271 2:272 2:273 2:274 2:275 2:276 2:277 2:278 2:279 2:280 2:281 2:282 2:283 2:284 2:285 2:286

2:283وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤتمن أمنته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهدة ومن يكتمها فإنه ءاثم قلبه والله بما تعملون عليم

أثمبالإثم إثم إثمه إثما وإثمهما أثيم ءاثم وإثما أثيما الإثم لإثم بإثمى وإثمك الءاثمين والإثم أثاما الأثيم تأثيم تأثيما ءاثما
desc: ar en de v: 48
Related Roots: ثم
أديوأداء فليؤد يؤده تؤدوا أدوا
desc: ar en de v: 6
أمنيؤمنون ءامنا بمؤمنين ءامنوا ءامن أنؤمن وءامنوا نؤمن يؤمنوا أفتؤمنون مؤمنين إيمنكم للمؤمنين بالإيمن وأمنا ءامنتم وليؤمنوا أمنتم يؤمن مؤمنة مؤمن المؤمنين ويؤمن تؤمن أمن اؤتمن أمنته والمؤمنون المؤمنون تؤمنوا تأمنه لتؤمنن إيمنهم وتؤمنون أمنة للإيمن إيمنا فءامنوا فءامنا المؤمنت بإيمنكم الأمنت تؤمنون الأمن يأمنوكم ويأمنوا لمؤمن مؤمنا وءامنتم ليؤمنن بالمؤمنين مؤمنون بالأمن ليؤمنوا إيمنها ءامنت أمين أفأمن أوأمن أفأمنوا يأمن لنؤمنن أمنتكم وبالمؤمنين مأمنه الإيمن والمؤمنت بإيمنهم لءامن تأمنا بمؤمن ءامنكم ءامنين وللمؤمنين إيمنه ءامنة أفأمنتم فليؤمن وءامن فيؤمنوا لأمنتهم للمؤمنت أمنا الأمين ءامنون الءامنين فءامن والإيمن والمؤمنين الأمانة ويؤمنون فئامن لتؤمنوا مؤمنت بإيمن المؤمن بإيمنهن فءامنت ءأمنتم مأمون وءامنهم
desc: ar en de v: 878
Related Roots: من منن مني يمن
إنإن إنما إنهم إنا وإن فإن إنى إنك إنه فإما وإنها إنكم إنها وإنا فإنه فإنما وإنه فإنى وإنك إننا وإنى فإنهم أفإين وإنما فإنا فإنكم فإنها فإنك أئنكم وإننى وإنهم وإما إننى إما وإنكم فإلم وإلا وإننا أءنك أءنا إنهن وإنهما أئن إنهما
desc: ar en de v: 2343
الذيالذى التى بالذى كالذى للذى وبالذى والتى والذان بالتى والذى كالتى للتى الئى والئى وللذين
desc: ar en de v: 388
Related Roots: لذذ لوذ
اللهالله لله بالله والله فالله ولله اللهم فلله أبالله ءالله تالله وتالله
desc: ar en de v: 1820
بعضبعوضة بعضكم لبعض ببعضها بعضهم بعض ببعض بعضا بعضها بعضنا بعضه
desc: ar en de v: 158
رببرب ربهم ربكم ربك ربه ربنا لرب وربكم ربى ربها لربك أربابا ربنين ربيون بربكم وربئبكم وربك والربنيون الربنيون بربهم وربنا ربكما ربهما برب لربهم وربى نربك ءأرباب فوربك أربى بربك ربيانى لربه فربكم بربى بربنا ورب يرب ألربك لربكم فورب بربه ولربك لربها
desc: ar en de v: 981
Related Roots: أرب رب ربو ريب
رهنفرهن رهين رهينة
desc: ar en de v: 3
سفرسفر وسفرا سفرنا أسفارنا أسفارا أسفر سفرة مسفرة
desc: ar en de v: 12
شهدشهداءكم تشهدون شهداء شهدة شهيدا شهد ويشهد واستشهدوا شهيدين الشهداء للشهدة وأشهدوا شهيد الشهدة واشهد الشهدين اشهدوا فاشهدوا وشهدوا فأشهدوا فاستشهدوا شهدوا بشهيد والشهداء يشهد يشهدون لشهدتنا شهدتهما بالشهدة لتشهدون أشهد والشهدة شهدنا تشهد وأشهدهم شهدين شهودا شاهد الأشهد واشهدوا مشهود وشهد مشهودا أشهدتهم مشهد ليشهدوا وليشهد فشهدة شهدت بالشهداء شهدا وتشهد شهدون شهدتم أشهدوا شهدتهم وشهيد نشهد بشهدتهم يشهده وشاهد ومشهود شهود لشهيد
desc: ar en de v: 160
علمالعلمين يعلمون تعلمون فيعلمون عليم أعلم وعلم علم علمتنا العليم وأعلم علمتم يعلم يعلمان فيتعلمون ويتعلمون علموا تعلم العلم ويعلمهم لنعلم ليعلمون ويعلمكم واعلموا معلومت يعلمه فاعلموا علمكم وعلمه علمه واعلم ويعلم ويعلمه للعلمين وليعلم نعلم عليما تعلموا لعلمه وعلمك بعلمه تعلمونهن فاعلم ليعلم لتعلموا اعلموا علمتك ونعلم علمته بأعلم يعلمها علما وعلمتم بعلم أتعلمون علمها تعلمونهم يعلمهم وتعلم يعلموا تعلمهم نعلمهم تعلمها علمت لتعلم ويعلمك ولنعلمه وعلما علمنى بعلمين علمنا علمنه وعلمتنى وسيعلم وليعلموا معلوم المعلوم وعلمت ولتعلموا ليعلموا وعلمنه تعلمن فسيعلمون ولتعلمن فستعلمون علمين لعليم ويعلمون علمى علماء علمهم ولتعلم فعلموا فليعلمن وليعلمن العلمون العلمؤا كالأعلم لعلم معلم فعلم تعلموهم سيعلمون علمتموهن
desc: ar en de v: 854
علىعليهم على وعلى عليه عليكم علينا عليها عليهن عليهما عليك وعليها فعليهن فعليها فعليكم فعلى فعليه وعليه وعلينا فعليهم لعلى وعليكم وعليهم عليكما
desc: ar en de v: 1442
Related Roots: عل علو عول
عملوعملوا وعمل تعملون يعملون أعملنا أعملكم أعملهم عملت العملين عمل يعمل عمله عملهم عملوا اعملوا عامل فنعمل نعمل والعملين عملكم عملا عملى أعمل عملون أعملا فليعمل تعمل ويعملون واعملوا لعملكم وتعمل اعمل والعمل عملته العملون عملك فاعمل عملتم ويعمل وعمله عاملة
desc: ar en de v: 360
قبضيقبض مقبوضة ويقبضون فقبضت قبضة قبضنه قبضا قبضته ويقبضن
desc: ar en de v: 9
قلبقلوبهم قلوبكم قلوبنا قلبك ينقلب تقلب قلبه قلبى فينقلبوا انقلبتم فتنقلبوا قلوب القلب فانقلبوا ونقلب وانقلبوا منقلبون وقلبه وقلبوا انقلبوا القلوب تقلبهم ونقلبهم منقلبا يقلب انقلب وقلوبهم تتقلب بقلب وتقلبك منقلب ينقلبون قلبها تقلبون قلبين لقلوبكم وقلوبهن قلب لمنقلبون متقلبكم قلوبكما وينقلب
desc: ar en de v: 168
كتبالكتب يكتبون كتبت كتب والكتب فاكتبوه وليكتب كاتب يكتب فليكتب تكتبوه تكتبوها كاتبا وكتبه فاكتبنا بالكتب كتبا سنكتب كتبنا وكتب وكتبنا بكتب واكتب فسأكتبها مكتوبا كتاب كتبك كتبه كتبهم كتبون للكتب فكاتبوهم اكتتبها وكتاب بكتبى وبالكتب ونكتب بكتبكم لكتب ستكتب كتبها كتبنها كتبيه كتبين
desc: ar en de v: 319
كتمتكتمون وتكتموا كتم ليكتمون يكتمون يكتمن تكتموا يكتمها وتكتمون تكتمونه ويكتمون نكتم يكتم
desc: ar en de v: 21
كونكانوا كنتم وكنتم وكان فتكونا كانا تكونوا وكانوا لكنتم كونوا أكون كان كانت كن فيكون لتكونوا ويكون كنت تكونن يكون تكون يكن يكونا تكن ولتكن لكان مكان تك أكن فتكونون كنا فليكونوا نكن كانتا فتكون مكانا ونكون وكنت لنكونن وليكون لأكونن مكانتكم لكنا تكونا نكون مكانه وكن وكنا فكان يك يكونوا ولنكونن وكونوا أكان مكانكم وتكون لتكون وتكونوا وليكونا وأكن فكانوا فكانت وكانت أك ليكونوا ويكونون كونى ليكون فكنتم فنكون لتكونن فتكن كنتن ليكونن مكانتهم لكنت فأكون ولتكونن ليكونا ولتكون يكونون سيكون نك
desc: ar en de v: 1390
Related Roots: كنن
لاولا لا فلا أفلا أولا
desc: ar en de v: 1673
لمفلما ألم ولما فلم ولم أولم أفلم
desc: ar en de v: 321
Related Roots: ألم الم لما لمم لوم
مابما وما لم كما فما ما لما فبما فمال أفما
desc: ar en de v: 2359
منومما من ومن مما منها منى فمن منه منكم منهم ومنهم منهما لمن ممن منا فمنهم منهن ومنكم أفمن كمن منك أومن ومنها وممن لمنكم أمن ولمن ومنه بمن وبمن ومنك منكن فمنه فمنها فمنكم ومنا مم
desc: ar en de v: 4054
Related Roots: أمن منن مني يمن
وجدولتجدنهم تجدوه يجد تجدوا تجد وجد لوجدوا يجدوا وجدتموهم ستجدون يجدون لتجدن ولتجدن وجدنا أجد وجدتم يجدونه وليجدوا وجدوا لأجد لأجدن ووجدوا فوجدا ستجدنى وجدها ووجد نجد يجده وجدت وجدتها فوجد وجدنه وجدكم فوجدنها يجدك ووجدك
desc: ar en de v: 107
Related Roots: جدد جود جيد
وقيللمتقين فاتقوا فاتقون المتقون اتقى التقوى واتقون وقنا اتق اتقوا وتتقوا للتقوى وليتق تتقوا تقية واتقى تقاته بالمتقين فقنا فليتقوا والتقوى واتقوه ولتتقوا تقوى يتق واق تقيكم تقيا ويتقه اتقيتن واتق واتقين يتقى وقهم تق فوقه ووقهم أتقكم ووقيهم ووقنا يوق قوا فوقهم وتقوها الأتقى بالتقوى
desc: ar en de v: 155
Related Roots: ق قوي وقى